Hướng dẫn tra cứu Văn bằng - Chứng chỉ
  • B1: Nhập thông tin cần tra cứu: Số giấy tờ, Họ tên hoặc ngày sinh
  • B2: Nhập mã xác nhận
  • B3: Nhấn nút
  • B4: Nhấn vào tên thuyền viên xuất hiện hộp thoại
  • B5: Nhấn để tắt hộp thoại