Hệ thống đang bảo trì, bạn có thể tải file tra cứu tại đây

Tra cứu Văn Bằng - Chứng chỉ

Giấy chứng nhận số Certificate No
Họ và tênFull name
Ngày sinhDate of birth
Mã xác nhậnConfirmation code
 


Họ và tên \ Full nameNgày sinh \ BirthdayNơi sinh \ LocationQuốc tịch \ Country
No records to display.
If data cannot be found, please click here to download.